AKVARO
Torsdag 7.februar 2019
Strand videregående skole

Rogalandskonferansen om havbruk og miljøteknologi. Deltakeravgift kr 750 .
Antall plasser 200
Lukk meny