AKVARO 2021

Februar 2021, TAU

Rogalandskonferansen om havbruk og miljøteknologi.

Akvabygget, Strand videregående skole – et hav av muligheter.

Program og informasjon kommer senere.