Program Akvaro 2019

Ordstyrer : Tor Øyvind Skeiseid

 • 08.30       Registrering
 • 09.00       Velkommen, Marianne Chesak, Rogaland Fylkeskommune, Irene Heng Lauvsnes, ordfører Strand kommune
 • 09.20       Utdeling av kompetansehevingsprisen..
 • 09.45       Vivian Husa, Havforskningsinstituttet                               Akvakultur og miljøpåvirkning i Rogaland.
 • 10.10       Pause
 • 10.45       S1   Nils Viga, Tytlandsvik Aqua                                          Hvorfor postsmolt fra Tytlandsvik?
 •                  S2   Eivind Helleland, Blue Planet                                        Bærekraftig havbruk – status for Rogaland.
 •                  S3   Trond Severinsen, Aquagroup                                      Internasjonale utfordringer og teknologi utvikling.
 • 11.00       S1   Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore                   Snorkelmerd på godt og vondt.
 •                  S2    Kjersti Beate Rosland, Rensefiskgruppen                  Rognkjeks – Hva skal til for å lykkes?
 •                  S3    Christianne Fennes, EIR of Norway                             Starten på et nytt sjømateventyr i Rogaland.
 •  11.15      S1    Henrik Trengereid, MOWI/CAC                                    Forebygging av lakselus ved hjelp av teknologi.
 •                  S2    Lars-Kristian Opstad,  Blue Lice                                   Utvikling for bærekraft.
 •                  S3    Asbjørn Drenstig, Norwegian Lobster Farm               Akvaprenørskap
 • 11.30       S1    Sigurd Kilane, Grieg Seafood                                       Ringvirkninger og muligheter i oppdrettsnæringen i Rogaland
 • 11.45       Lunsj
 • 13.05       Magnus Skretting, Sterling White Hallibut                          Kveiteoppdrett – en livstil
 • 13.20       Olav Melberg, Fiskeridirektoratet                                          Laks – dummere en torsk.
 • 13.35       Mads Martinsen,  Skretting                                                    Insektlarver og microalger – fremtidens råvarer er her nå.
 • 13.50      Pause
 • 14.30      Rolf Brudvik Edvardsen, Havforskningsinstituttet.             CRISPR –  og muligheter  i oppdrett.
 • 14.40      Harald Sveier,  Lerøy                                                                Ocean Forest AS –  et godt eksempel på bærekraftig havbruk i praksis.
 • 15.00      Ragnar Tveterås,  UIS                                                              Hvordan vinner Rogaland i konkurransen om arbeidsplasser i Havbruksnæringen.
 • 15.20      SLUTT
Lukk meny